BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

   

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska    Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska
w ramach działania I.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
priorytetu I - Gospodarka wodno – ściekowa
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 
 
31 lipca 2015 r.

Odbiór kanalizacji w Bukownie Tatrzańskiej

Zgodnie z przewidywaniami i zapisami umownymi po zgłoszeniu do odbioru wybudowanej kanalizacji w Bukowinie Tatrzańskiej na Wierchu Rusińskim i Kurucowym z ostatnim dniem miesiąca lipca dokonano odbioru wybudowanej tam sieci kanalizacyjnej.

 
 
22 lipca 2015 r.

Podpisanie umowy na wykonanie nowego projektu kanalizacji w Białce Tatrzańskiej

Projekt budowlany z pozwoleniem na budowę oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej jest gotowy i oczekuje na realizację, która na nastąpi łącznie z budową według nowego projektu kanalizacji w tej miejscowości. W dniu 22 lipca 2015r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej. Wykonawcą prac projektowych będzie firma „J.K. ENGINEERING” Pp. z o.o. z Pionek. Koszt projektu wyniesie prawie 900 tys. zł. (898 884,00 zł). Termin zakończenia prac projektowych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę przewidziano na kwiecień 2017r. Potem przyjdzie etap pozyskania środków na wykonanie tej największej części przewidzianych prac kanalizacyjnych i budowy największej oczyszczalni ścieków.

 
 
25 czerwiec 2015 r.

Zakończenie budowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnych oraz przygotowanie odbiorów i rozliczenia Projektu

Dobiegają końca prace budowlane w oczyszczalni ścieków w Czarnej Górze. Wykonawcą prac jest firma ASTEX z Zaskala. Przygotowywane są dokumenty odbiorów inwestycji. Czarnogórska oczyszczalnia została w ramach dużego gminnego projektu ekologicznego rozbudowana i zmodernizowana.

 
 
20 listopada 2014 r.

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji w Bukowinie Tatrzańskiej Wierchy: Kurucowy i Rusiński

W dniu 20 listopada 2014r. w Urzędzie Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej podpisano ostatnią z planowanych umów w ramach dużego projektu kanalizacyjnego obejmującego teren gminy. Po umowach na budowę kanalizacji w Jurgowie i Czarnej Górze Zagórze oraz rozbudowę i modernizacją czarnogórskiej oczyszczalni podpisano umowę na ostatni etap projektu obejmujący Wierchy Kurucowy i Rusiński w Bukowinie Tatrzańskiej.

 
 
30 sierpnia 2014 r.

Szybkie postępy budowy kanalizacji w Czarnej Górze ul. Zagóra

Mimo deszczowej pogody trwają intensywne prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Czarnej Górze w jej północnej części położonej przy ul. Zagóra. Budową sieci zajmuję się firma ASTEX z Zaskala. Ta sama firma przygotowuje się do wejścia z teren w zamówieniu na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w tej miejscowości.

 
 
8 sierpień 2014 r.

Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie - Wyłącznie kanalizacji i oczyszczalni w Białce Tatrzańskiej z Projektu

Budowa oczekiwanej przez wszystkich kanalizacji w Białce Tatrzańskiej, która została zaprojektowana i nawet dofinansowana już w sporej kwocie z funduszy europejskich nie została dotychczas zrealizowana i nie zostanie niestety zrealizowana w ramach Projektu. Środki finansowe przyznane na to zadanie w jego ramach, z powodu dużych zmian w terenie od czasu sporządzenia projektu kanalizacji w 1995 a także z powodu sprzeciwu właścicieli gruntów, przez które przechodzić miała kanalizacja dochodząca do oczyszczalni, trzeba było zwrócić. Ze względu na skalę zmian w projekcie, aby obejść tą poważną przeszkodę, trzeba projektowanie zacząć praktycznie od początku.

 
 
7 sierpnia 2014 r.

Podpisanie umowy na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Czarnej Górze

W dniu 7 sierpnia 2014r. niemal dokładnie po miesiącu od podpisania umowy na budowę kanalizacji w Czarnej Górze podpisano umowę w ramach dużego projektu dofinansowywanego z Unii Europejskiej. Tym razem na rozbudowę i modernizację czarnogórskiej oczyszczalni. Tematem zajmie się, podobnie jak tamtejszą kanalizacją, firma ASTEX z Zaskala.

 
 
14 lipca 2014 r.

Wyróżnienie w rankingu dziennika „Rzeczypospolita” dzięki znaczącemu dofinansowaniu Projektu ze środków unijnych

W dniu 14 lipca 2014r. „Rzeczpospolita” na dorocznej gali ogłosiła wyniki Rankingu Samorządów 2014. Samorządy zostały w nim zestawione z podziałem na miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko- wiejskie oraz gminy wiejskie. Te ocenione były w grupach według różnorodnych kryteriów. W rankingu samorządów najlepiej wykorzystujących fundusze unijne na znakomitym 2. miejscu wśród gmin wiejskich znalazła się gmina Bukowina Tatrzańska.

 
 
9 lipca 2014 r.

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji w Czarnej Górze ul. Zagóra

Kanalizacyjnej ofensywy w naszej Gminie ciąg dalszy. Po Jurgowie kolej na ulicę Zagóra w Czarnej Górze. To będzie kolejny odcinek robót w tym roku. W Urzędzie Gminy podpisano umowę na realizację tego odcinka sieci. Wykopy trwają też w Bukowinie a czarnogórska oczyszczalnie niedługo będzie rozbudowana i zmodernizowana.

 
 
5 maja 2014 r.

Początkowa faza realizacji inwestycji w ramach Projektu

Inwestycje w ochronie środowiska w przypadku tłumnie odwiedzanej gminy turystycznej to jedne z tych najistotniejszych. Infrastruktura turystyczna bardzo szybko się rozwija - przybywa obiektów noclegowych i usługowych - o mieszkalnych nie wspominając. Przewidziane kiedyś rozwiązania w tej dziedzinie z racji tego ciągłego rozwoju przestają wystarczać. Stąd kwestia ich modernizacji i rozbudowy to dla gminy priorytet. Oczyszczalnia ścieków w Czarnej Górze wybudowana pod koniec lat 90. teraz będzie gruntownie rozbudowana a wraz z jej modernizacją rozwijana jest sieć kanalizacji po wschodniej, spiskiej stronie gminy.

 
 
26 marca 2014 r.

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji w Jurgowie

W dniu 26 marca 2014 r. w Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska została podpisana umowa na wykonanie kanalizacji dla Jurgowa. Po kilku latach przygotowań i projektowania przyszedł czas na realizację największych planów inwestycyjnych Gminy Bukowina Tatrzańska. Zamierzenia ekologiczne zmierzające do całościowego uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy właśnie wchodzą w fazę realizacji. Co prawda nie można powiedzieć, że „ujrzą one światło dzienne”, bo infrastruktura będzie w większości schowana głęboko w ziemi.

 
 
15 marca 2014 r.

Przygotowania do realizacji Projektu

To będzie bez wątpienia najważniejszy i najbardziej aktywny rok inwestycyjny w Gminie Bukowina Tatrzańska. Wraz z nastaniem wiosny ruszą inwestycje mające na celu całkowite uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie naszej gminy.

 
 
19 lipca 2013 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu

W dniu 19 lipca 2013r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu. Według tejże umowy kwota dofinansowania Projektu wyniosła 44 274 024,87 zł.

 
 
16 maja 2013 r.

Promesa na dofinansowanie Projektu od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

To wielki sukces, z którego trzeba się cieszyć, ale i pełna mobilizacja w Gminie. Wszystko wskazuje na to, że po długich przygotowaniach i staraniach o dofinansowanie wkrótce ruszą prace przy jednym z największych przedsięwzięć komunalnych na Podhalu. A będą to następujące zadania: rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Czarnej Górze, budowa nowej oczyszczalni w Białce Tatrzańskiej oraz budowa 53 kilometrów sieci kanalizacyjnej w Białce Tatrzańskiej, Jurgowie, Czarnej Górze i Bukowinie Tatrzańskiej. To od dawna oczekiwane inwestycje ekologiczne w naszej gminie, których wykonanie ureguluje całościowo gospodarkę ściekową Doliny Białki.

 
 
18 czerwca 2012 r.

Złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie Projektu

Kończy się faza projektowa rozbudowy systemu kanalizacyjnego na terenie gminy. W projekcie zaplanowana została oczyszczalnia ścieków i kanalizacja z Białce Tatrzańskiej. Powstał nowy projekt kanalizacji dla Jurgowa. Modernizacji i rozbudowy wymaga też oczyszczalnia ścieków w Czarnej Górze.

 
 
20 maja 2012 r.

W ramach przygotowywanego projektu oczyszczalni w Białce Tatrzańskiej otrzymaliśmy wizualizację 3D tego obiektu.

Rozpoczęte z poprzedniej kadencji prace projektowe oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej dobiegają powoli końca. Niełatwe to zadanie z uwagi na wymagania techniczne, ekologiczne i oczywiście estetyczne jakim musi sprostać budynek i instalacja dla tego turystycznego obszaru gminy. Projekt najważniejszej ekologicznej inwestycji w gminie nabrał kształtów, które już można zobaczyć, bo stworzona została jego wizualizacja 3D.

 
 
Przebieg kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka Tatrzańska

 
 
Wizualizacja planowanej oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej

 
 
(1-19)
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI