BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Projekt "Zachowanie dziedzictwa Górali na pograniczu polsko – słowackim"

Mikroprojekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% kosztów kwalifikowanych)  oraz z budżetu państwa (5% kosztów kwalifikowanych),  za pośrednictwem Euroregionu "TATRY" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020.


- Tytuł projektu: „Zachowanie dziedzictwa Górali na pograniczu polsko – słowackim”.

- Partner Projektu: „Obec Zdziar - Słowacja”

- Kontakt: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska, tel. 18 20 00 870, e-mail: gmina@ugbukowinatatrzanska.pl

- Opis Mikroprojektu: „Pogranicze polsko-słowackie jest terenem o bardzo bogatym dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym. Znajduje się tu wiele różnorodnych zabytków i pomników kultury, architektura drewniana, zabytki sakralne, skarby przyrody, a także wiele innych miejsc o ogromnym potencjale, który można wykorzystać w celu promowania i rozwoju turystyki. Gmina Zdziar, a także Gmina Bukowina Tatrzańska są dwoma ważnymi centrami kulturalno-historycznymi pogranicza, które są odwiedzane przede wszystkim ze względu na ich walory przyrodnicze. Mają jednak też bogatą wspólną historię, tworzącą dziedzictwo kulturowe Górali. Dlatego realizując opisywany mikroprojekt chcieliśmy zwrócić uwagę na przekaz kulturowy wspólnej przeszłości oraz przedstawić go i rozpropagować wśród współczesnych pokoleń. Poprzez realizację tego projektu chcemy przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności oraz wzbogacenia wspólnego dziedzictwa pogranicza, a także wzmocnić walory kulturowe charakterystyczne dla tego regionu. Długofalowym celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków dla powstania i dalszego rozwoju nowej oferty turystycznej po obu stronach granicy. Chcielibyśmy osiągnąć to organizując wspólne transgraniczne działania promocyjne, a także tworząc sprzyjające warunki dla dalszego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego, co przyczyni się do wzrostu zainteresowania ze strony turystów i odwiedzających ten region oraz umożliwi pełne wykorzystanie całego potencjału kulturowego i przyrodniczego przedmiotowego terenu.

W przypadku słowackiego Partnera – Gminy Zdziar, rozbudowano pomieszczenia muzeum Zdziarskiego w celu urządzenia ekspozycji. Bardzo brakowało takiej przestrzeni wystawienniczej. Jej powstanie uzupełniło infrastrukturę kultury i stworzyło miejsce, w którym można prezentować eksponaty, prowadzić warsztaty twórcze, zajęcia, seminaria lub specjalistyczne wykłady.

W przypadku Gminy Bukowina Tatrzańska chodzi o dostosowanie pomieszczenia poddasza Domu Ludowego, do celów wystawienniczych. W obu przypadkach dokonano niezbędnej przebudowy wnętrz, która w wyraźny sposób poprawiła infrastrukturę kulturalną, a także poprawiła możliwości prezentowania dziedzictwa kulturowego w formie zdjęć czy obrazów.

Ogólnym celem projektu jest zachowanie i wzbogacenie dziedzictwa kulturowego Górali polsko-słowackich. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację serii miękkich działań kulturalno-społecznych i promocyjnych, które miały pozytywny wpływ na wzmocnienie walorów kulturowych i społecznych pogranicza, a także na zwiększenie liczby i zainteresowania osób odwiedzających i turystów z obu stron granicy. Zachowanie i promocja bogatego dziedzictwa kulturowego wpływają na poprawę infrastruktury związanej z dziedzictwem kulturowym, wzmacniają tożsamość kulturową i społeczną mieszkańców pogranicza, poprawiają warunki oraz jakość życia lokalnych mieszkańców, oraz dostęp do informacji na temat dziedzictwa kulturowego w tym regionie. Umożliwia to lepsze i szersze wykorzystanie potencjału pogranicza przez lokalnych mieszkańców, a także przez osoby odwiedzające i turystów, pochodzących spoza obszaru wsparcia Programu.

Dzięki realizacji mikroprojektu chcemy jeszcze bardziej uwypuklić podtatrzańską jedność – górali polskich i słowackich, zaprezentować jej wspólna historię, jak dziś kultura tych regionów się kształtuje oraz w jaki sposób powinna się rozwijać w przyszłości.

W Domu Ludowym w Bukowinie Tatrzańskiej zrealizowano w ramach mikroprojektu dwie wystawy fotograficzne : starych archiwalnych zdjęć prezentujących kulturę Podtatrza oraz zdjęć współczesnej działalności zespołów regionalnych z Bukowiny Tatrzańskiej i Zdziaru . Wystawa odbyła się w zaadaptowanej sali poddasza budynku Domu Ludowego. Podczas otwarcia wystawy odbyły się występy góralskich kapel i zespołów regionalnych z Polski i Słowacji.
 

Okres realizacji Projektu: 05.2017 – 04.2018

Łączna wartość Projektu zgodnie z umową: 117 361,04 EURO, w tym wartość Projektu realizowanego przez Gminę Bukowina Tatrzańska: 58 823,52 EURO, wartość Projektu realizowanego przez Partnera słowackiego – Obec Zdziar: 58 537,52 EURO.

Łączna wartość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową: 99 756,88 EURO, w tym dotacja dla Gminy Bukowina Tatrzańska: 49 999,99 EURO, dotacja dla Partnera słowackiego, Obec Zdziar: 49 756,89 EURO

Dotacja z Budżetu Państwa: Gmina Bukowina Tatrzańska (Polska): 2 941,18 EURO, Obec Zdziar (Słowacja): 5 853,75 EURO.

Wkład własny: Gmina Bukowina Tatrzańska (Polska): 5 882,35 EURO, Obec Zdziar (Słowacja): 2 926,88 EURO.

 
 

powrótwydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 4518
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

Wybory samorządowe 2018

Aktualności

100-lecie Odzyskania Niepodległości

Położenie, Dojazd, Klimat

Miejscowości Gminy

Kalendarz imprez kulturalnych

Folder

Usługi

Pokonajmy Bariery

Gminna Ewidencja Zabytków

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI