BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Projekt "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Bukowina Tatrzańska"

Od 1 stycznia 2018 roku, Gmina realizuje projekt pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Bukowina Tatrzańska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 - Poddziałanie 10.1.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem projektu jest poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Bukowina Tatrzańska, poprzez:
 • utworzenie 81 nowych miejsc przedszkolnych,
 • realizację oferty zajęć dodatkowych dla 216 dzieci w wieku przedszkolnym,
 • kształcenie kadry wychowania przedszkolnego.
Projekt jest realizowany poprzez następujące zadania:
 1. Rozwój Przedszkola Samorządowego w Jurgowie, obejmujący:
 • Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego wraz z dostosowaniem zaplecza higieniczno-sanitarnego dla potrzeb dzieci oraz zakupem wyposażenia
 • Realizację zajęć dodatkowych: rytmika, zajęcia plastyczne, gimnastyka korekcyjna i integracja sensoryczna.
 1. Rozwój oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnej Górze, obejmujący:
 • Utworzenie nowej grupy w ramach oddziału przedszkolnego wraz z dostosowaniem zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz zakupem wyposażenia
 1. Rozwój oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Górze, obejmujący:
 • Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego wraz z dostosowaniem zaplecza higieniczno-sanitarnego dla potrzeb dzieci oraz zakupem wyposażenia
 • Realizację zajęć dodatkowych: zajęcia z oligofrenopedagogiem, zajęcia terapeutyczne oraz zajęcia z nauki programowania
 1. Rozwój oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rzepiskach, obejmujący:
 • Utworzenie nowej grupy w ramach oddziału przedszkolnego wraz z zakupem wyposażenia
 1. Kształcenie kadry wychowania przedszkolnego, obejmujące:
 • Szkolenia z zakresu nowatorskich metod i rozwiązań nauczania, pedagogiki oraz pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
 • Studia podyplomowe dla 8 nauczycieli na kierunkach: muzyka i ruch, integracja sensoryczna, oligofrenopedagogika oraz wczesne wspomaganie rozwoju.
Całkowita wartość projektu wynosi 923 050,04 zł, w tym kwota:
 • 784 592,22 zł – to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
 • 138 457,82 zł – to wkład własny Gminy Bukowina Tatrzańska
Okres realizacji projektu: 01.01.2018-30.09.2020 r.
 
Realizator projektu:
Gminny Zespół Oświatowy w Bukowinie Tatrzańskiej,
ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska
Tel.: 18 20 00 835, 18 20 00 836
Instytucja pośrednicząca w realizacji projektu:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

powrótwydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 3267
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

Wybory samorządowe 2018

Aktualności

100-lecie Odzyskania Niepodległości

Położenie, Dojazd, Klimat

Miejscowości Gminy

Kalendarz imprez kulturalnych

Folder

Usługi

Pokonajmy Bariery

Gminna Ewidencja Zabytków

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI