BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI    

UCHWAŁA NR XXXVII/275/2017 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 25 maja 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXVII/275/2017 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 25 maja 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2016-2022.

 
 
UCHWAŁA NR XXXIV/250/2017 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 09 marca 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXIV/250/2017 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 09 marca 2017 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2016-2022.

 
 
Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2016 - 2022

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2016 - 2022

 
 
Raport ze spotkań konsultacyjnych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Raporty z otwartych spotkań - warsztatów konsultacyjnych, w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2016 – 2022.

 
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska o przedłożenie do konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2016-2022

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 5 oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1777 ze zm.),

informuję

że zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23.012017r. niniejszym przedstawiam do konsultacji społecznych:

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2016 – 2022 wraz z załącznikiem (projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2016 – 2022)

- Diagnozy służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - załącznik nr 1 do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2016 – 2022

- Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji – załącznik nr 2 do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2016 – 2022;

- formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały i załączników graficznych.

 
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2016-2023

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
 
o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2016-2023
 
 
Pismo przewodnie Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie konsultacji projektów przedsięwzięć - poprzez wypełnienie ankiet

Bukowina Tatrzańska 20.01.2017 r.
 
Szanowni Państwo - Mieszkańcy Gminy Bukowina Tatrzańska !
 
Pragnę poinformować, iż Gmina Bukowina Tatrzańska realizuje opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Dotychczas, przy współpracy z ekspertami Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, została przeprowadzona diagnoza problemów występujących na terenie naszej gminy oraz odbyły się spotkania warsztatowe. Pierwszym wynikiem tych prac jest  wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w naszych sołectwach, przyjętych uchwałą Rady Gminy Bukowina Tatrzańska. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektów przedsięwzięć mających poprawiać niekorzystne sytuacje społeczne w wyznaczonych  podobszarach rewitalizacji.
 
 
Gminny Program Rewitalizacji - linki do ankiet

Gminny Program Rewitalizacji
- Linki ankiet -

Proszę o wypełnienie ankiet do czwartku 26 stycznia 2017 roku.

Białka Tatrzańska - https://gpr2bialka.ankietka.pl/
Brzegi - https://gpr2brzegi.ankietka.pl/
Czarna Góra - https://gpr2czarnagora.ankietka.pl/
Leśnica i Groń - https://gpr2lesnicagron.ankietka.pl/
Rzepiska - https://gpr2rzepiska.ankietka.pl/
 

 
 
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: WG.0050.1.3.2017

Bukowina Tatrzańska, dn. 10.01.2017 r.

w sprawie powołania członków Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Bukowina Tatrzańska

 
 
NABÓR PROJEKTÓW DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Szanowni Państwo,

trwa najważniejszy etap prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2016-2022 - opracowywanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach rewitalizacji.

Serdecznie zachęcamy do opisania swojego pomysłu na projekt, który odpowie na zidentyfikowane na terenach rewitalizacji problemy (zwłaszcza społeczne). Wypełnione fiszki projektowe prosimy odsyłać na adres: askupien@ugbukowinatatrzanska.pl lub dostarczać do Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska do sekretariatu do 5 stycznia (czwartek). Zachęcamy do wypełniania fiszki w wersji elektronicznej!

 
 
Ogłoszenie o naborze członków Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Bukowina Tatrzańska

Bukowina Tatrzańska 15.12.2016 r.

Szanowni Państwo
- Mieszkańcy Gminy Bukowina Tatrzańska !

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska ogłasza rozpoczęcie naboru członków do Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Bukowina Tatrzańska, jako kolejnego etapu przygotowań do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2016-2022.

Komitet Rewitalizacji stanowić będzie forum opiniujące i doradcze, w skład którego wejdą przedstawiciele urzędu gminy i lokalnej społeczności. Komitet będzie współpracował z samorządem w czasie przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji, pełniąc funkcję opiniodawczo-doradczą dla Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska.

Zasady wyznaczania składu Komitetu określa załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/216/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Bukowina Tatrzańska - stanowiący Regulamin Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Bukowina Tatrzańska.

 
 
Komitet Rewitalizacji dla Gminy Bukowina Tatrzańska

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaproszenie do wzięcia udziału w warsztatach diagnostycznych 20-12-2016

Szanowni Państwo
- Mieszkańcy Gminy Bukowina Tatrzańska !

Pragnę poinformować, iż Gmina Bukowina Tatrzańska realizuje opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Dotychczas, została przeprowadzona diagnoza problemów występujących na terenie naszej gminy oraz odbyły się pierwsze spotkania warsztatowe. Wynikiem tych prac jest wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w naszych sołectwach.

Istotnym elementem w procesie opracowywania programu rewitalizacji jest włączenie w te działania społeczności lokalnej - gdyż to jej mają służyć przygotowane projekty.

 
 
Raporty z konsultacji społecznych

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI - Ankiety (wersja on-line)

Drodzy Mieszkańcy!

Zachęcamy wszystkich do wypełnienia ankiety, mającej na celu poznanie kluczowych problemów, braków w sołectwach Białka Tatrzańska, Brzegi, Czarna Góra, Leśnica, Groń i Rzepiska.

Te miejsca i ich problemy są najważniejsze dla stworzenia  Gminnego Programu Rewitalizacji, który może pomóc nam poprawić warunki życia na tym terenie (w tym zyskać dodatkowe środki z Unii Europejskiej na rozwiązanie problemów).

 
 
(1-15)(16-19) »» Ostatni
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

Wybory samorządowe 2018

Aktualności

100-lecie Odzyskania Niepodległości

Położenie, Dojazd, Klimat

Miejscowości Gminy

Kalendarz imprez kulturalnych

Folder

Usługi

Pokonajmy Bariery

Gminna Ewidencja Zabytków

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI