BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Ogłoszenie Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska o przedłożenie do konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2016-2022

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 5 oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1777 ze zm.),

informuję

że zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23.012017r. niniejszym przedstawiam do konsultacji społecznych:

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2016 – 2022 wraz z załącznikiem (projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2016 – 2022)

- Diagnozy służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - załącznik nr 1 do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2016 – 2022

- Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji – załącznik nr 2 do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2016 – 2022;

- formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały i załączników graficznych.


Uwagi do dokumentu należy składać do dnia 22 lutego 2017 r. w formie:

- elektronicznej - poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (dostępny do pobrania na stronie  internetowej www.ugbukowinatatrzanska.pl, zakładka „Gmina Bukowina Tatrzańska realizuje opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”, podzakładka „Program Rewitalizacji”, który należy przesłać na adres mailowy: askupien@ugbukowinatatrzanska.pl

- pisemnej - poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy papierowy, który będzie dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska.

- ustnej - podczas warsztatu konsultacyjnego adresowanego do interesariuszy obszarów rewitalizacji, w tym mieszkańców Gminy Bukowina Tatrzańska, który odbędzie się w dniu 7 lutego 2017 r. o godz. 11.00 w Wiejskim Domu Kultury „Walusiówka”, ul. Wspólna 7a, Leśnica.

- ustnej - podczas debaty społecznej interesariuszy obszarów rewitalizacji, w tym mieszkańców Gminy Bukowina Tatrzańska, która odbędzie się w dniu 14 lutego 2017 r. o godz. 16.00 w Remizie OSP Czarna Góra, ul. Nadwodnia 139, Czarna Góra.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach poprzez obecność na spotkaniach konsultacyjnych oraz zgłaszanie uwag do dokumentu w Urzędzie Bukowina Tatrzańska.

Państwa aktywny udział i opinia wyrażona w trakcie konsultacji pozwoli na przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji, który odpowie na Państwa oczekiwania. Dlatego też, do konsultacji zapraszamy przedstawicieli Rady Gminy, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, przedstawicieli oświaty, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy z obszaru Gminy Bukowina Tatrzańska.

Wszelkie informacje również dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska, pok. nr 2.

 
Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska
Stanisław Łukaszczyk

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 
 
 
 
 
 

powrótwydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 4872
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

Wybory samorządowe 2018

Aktualności

100-lecie Odzyskania Niepodległości

Położenie, Dojazd, Klimat

Miejscowości Gminy

Kalendarz imprez kulturalnych

Folder

Usługi

Pokonajmy Bariery

Gminna Ewidencja Zabytków

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI