BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

EKODORADCA    

Uchwała antysmogowa - postanowienia

Szanowni Państwo,

W związku z bardzo złą jakością powietrza w sezonie zimowym, spowodowaną ogromną emisją zanieczyszczeń z domowych palenisk na węgiel i drewno, od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego obowiązuje uchwała antysmogowa. Wszyscy mieszkańcy Małopolski są zobowiązani do stosowania postanowień uchwały:

 
 
Bezpłatne badania termowizyjne

W dniach 19.02.2019 - 27.02.2019 będzie możliwość skorzystania z bezpłatnego badania termowizyjnego, telefon kontaktowy 721604501, ekodoradca@ugbukowinatatrzanska.pl

 
 
WEŹ DOTACJĘ na wymianę pieca c.o. i ocieplenie domu - ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE


WEŹ DOTACJĘ na wymianę pieca c.o. i ocieplenie domu.
Pomożemy Ci ją zdobyć z programu CZYSTE POWIETRZE.

tel. 12 345 0139 www.domenergia.pl

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

 
 
Spalanie odpadów zanieczyszczonego drewna w kotłach nieprzystosowanych do tego celu przez osoby fizyczne

Działając na polecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w związku ze zdarzającymi się coraz częściej nieprawidłowościami polegającymi na spalaniu odpadów drewnianych w kotłach nieprzystosowanych do tego celu przez osoby fizyczne - Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie problemu spalania odpadów poprzez osoby fizyczne w ramach planowania działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji zarówno w uchwalanych programach jak i ich realizacji.

 
 
Ankieta - wymiana kotłów - II

Wypełniając poniższą ankietę na postawione pytania należy wpisywać wyłącznie w pustych polach. W przypadku pytań wymagających wskazania właściwej/(ych) odpowiedzi – odpowiednie kratki należy oznaczyć krzyżykiem.
(*) Niepotrzebne skreślić
 

 
 
 
 
Spektakl ekologiczny „Rajska Wyspa” w Domu Ludowym - relacja

Z okazji światowego dnia czystego powietrza w dniu 14.11. 2018r w „Domu Ludowym w Bukowinie Tatrzańskiej” odbył się spektakl ekologiczny „Rajska Wyspa” przedstawiony przez: KRAKOWSKIE BIURO PROMOCJI KULTURY. Tematyką spektaklu były zagadnienia związane z niską emisją, smogiem, zanieczyszczeniem powietrza i degradacją środowiska naturalnego. Przedstawienie zgromadziło około 200 dzieci z szkół o przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska. Spektakl finansowany był ze środków programu LIFE – Małopolska w zdrowej Atmosferze.

 

 
 
Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska

Dzięki uprzejmości Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn.: “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej, do przedszkoli na teren Gminy Bukowina Tatrzańska trafiły cztery oczyszczacze powietrza.

 
 
Warsztaty antysmogowe oraz elektro-mobilności

W dniu 21.09.2018r. odbyły się warsztaty antysmogowe oraz elektro-mobilności dla dzieci z klas VI-VIII szkół zlokalizowanych na terenie gminy Bukowina Tatrzańska, Na warsztatach dzieci dowiedziały się o szkodliwym działaniu smogu oraz że do powstania smogu w znacznym stopniu przyczynia się transport samochodowy.

 
 
Program Czyste Powietrze

Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza.

W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

 
 
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska - Zakaz spalania odpadów

Bukowina Tatrzańska, 20 sierpień 2018 r.
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska
 

W związku z zaobserwowanymi incydentami spalania odpadów apeluje do Mieszkańców gminy o niespalanie odpadów w piecach domowych, kominkach lub ogniskach.

 
 
Ogłoszenie o zakazie spalania śmieci

Ogłoszenie dla Mieszkańców Gminy Bukowina Tatrzańska


Bukowina Tatrzańska, 12 czerwiec 2018 r.
 

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska po raz kolejny przypomina o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych oraz w terenie.

 
 
Ankieta inwentaryzacji ogrzewania budynków

Bukowina Tatrzańska 22.01.2018 r.
 
Mieszkańcy Gminy
Bukowina Tatrzańska
 
Szanowni Państwo!
 
Gmina Bukowina Tatrzańska przystępuje do ważnego zadania gazyfikacji naszych miejscowości. W związku z tym przesyłamy Państwu stosowną ankietę. Ankieta ta ma służyć zbadaniu zainteresowania wśród mieszkańców naszej gminy zmianą sposobu ogrzewania budynków na gazowe. Paliwo gazowe może być również wykorzystywane do celów gastronomicznych oraz technologicznych.
 
 
Zapytanie Ofertowe

Znak: GZO.261.1.2018/SP

Bukowina Tatrzańska, dn. 20.02.2018 r.

 
Zapytanie Ofertowe

 
 
 
Przedłużenie do 31/05/2017 naboru wniosków o dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii

Bukowina Tatrzańska 18 maj 2017 r.

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje o przedłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii.

 
Regionalny Program Operacyjny
 
Odnawialne Źródła Energii
 
 
Regionalny Program Operacyjny - Odnawialne Źródła Energii

 
Regionalny Program Operacyjny
 
Odnawialne Źródła Energii

Zapraszamy mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie na spotkania informacyjne
 
 
(1-15)
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Sołtysi

Szkoły

Przetargi

Zapytania ofertowe

Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr placówek publicznych

Rejestr placówek niepublicznych

Gminne Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI