BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Ankieta inwentaryzacji ogrzewania budynków

Bukowina Tatrzańska 22.01.2018 r.
 
Mieszkańcy Gminy
Bukowina Tatrzańska
 
Szanowni Państwo!
 
Gmina Bukowina Tatrzańska przystępuje do ważnego zadania gazyfikacji naszych miejscowości. W związku z tym przesyłamy Państwu stosowną ankietę. Ankieta ta ma służyć zbadaniu zainteresowania wśród mieszkańców naszej gminy zmianą sposobu ogrzewania budynków na gazowe. Paliwo gazowe może być również wykorzystywane do celów gastronomicznych oraz technologicznych.

Ankieta nie jest deklaracją mieszkańca o przyłączeniu się do sieci gazowej i nie będzie obligować do kolejnych kroków, ma ona na celu zbadanie potencjału rynku i wyliczenie czasu zwrotu inwestycji dla Inwestora tj. Polskiej Spółki Gazownictwa.

Dane zawarte w ankiecie posłużą również do dokonania wpisów w bazie inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce. Wspomniana baza jest wypełnieniem obowiązków wynikających z uchwalonego „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”.

Prosimy o wypełnienie przesłanej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej, pok. Nr 5 Dziennik podawczy, pocztą tradycyjną, elektroniczną na adres: gmina@ugbukowinatatrzanska.pl lub przekazanie jej Sołtysowi wsi. W razie ewentualnych trudności z wypełnieniem ankiety  informacje można uzyskać w pok. Nr 7 u Ekodoradcy. 

Ponieważ wyniki ankiety będą podstawą do podjęcia strategicznych dla wszystkich mieszkańców decyzji, prosimy o potraktowanie naszej prośby jako pilnej i złożenia ankiet do dnia 28 lutego 2018 roku.

 
 
 

powrót


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 4204
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Sołtysi

Szkoły

Przetargi

Zapytania ofertowe

Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr placówek publicznych

Rejestr placówek niepublicznych

Gminne Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI