BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI    

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI - Ankiety (wersja do druku)

Szanowni Mieszkańcy,

poniższa ankieta służy poznaniu Państwa opinii i jest anonimowa. Bardzo prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi. Pozwolą one Urzędowi Gminy przygotować adekwatny do potrzeb mieszkańców Program Rewitalizacji Gminy Bukowina Tatrzańska, dzięki któremu będzie można rozwiązać problemy żyjących tu ludzi oraz zmienić niektóre miejsca znajdujące się w podobszarach rewitalizacji. O tym jakie problemy należy rozwiązywać w pierwszej kolejności powinni decydować Państwo jako mieszkańcy tych obszarów.

W związku z powyższym prosimy Państwa o wypełnienie ankiety.

 
 
WARSZTATY DYSKUSYJNE - Czarna Góra 10/10/2016 - PROGRAM SPOTKANIA

 
 
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Bukowina Tatrzańska, 23.09.2016 r.

Szanowni Państwo - Mieszkańcy Gminy Bukowina Tatrzańska!

Pragnę poinformować, iż Gmina Bukowina Tatrzańska realizuje opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Dotychczas, przy współpracy z ekspertami Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, została przeprowadzona diagnoza problemów występujących na terenie naszej gminy oraz odbyły się pierwsze spotkania warsztatowe. Wynikiem tych prac jest projekt wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w naszych sołectwach. Istotnym elementem w procesie opracowywania programu rewitalizacji jest włączenie w działania społeczności lokalnej i innych interesariuszy procesu rewitalizacji - gdyż ma ona służyć przede wszystkim poprawie jakości życia mieszkańców.

 
 
DIAGNOZY SŁUŻĄCE WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

 
 
Pierwszy «« (1-15)(16-19)
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

Wybory samorządowe 2018

Aktualności

100-lecie Odzyskania Niepodległości

Położenie, Dojazd, Klimat

Miejscowości Gminy

Kalendarz imprez kulturalnych

Folder

Usługi

Pokonajmy Bariery

Gminna Ewidencja Zabytków

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI