BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Aktualności    

Informacja o wodzie zdatnej do picia - Spółka Wodno-Wodociągowa „Źródło Furca”

Bukowina Tatrzańska, 5 listopada 2019 r.

INFORMACJA

[...] Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją nr 111/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. (znak: HK-91-431-166-4/2019) wygasił swoją decyzję nr 106/2019 znak: HK-91-431-166-2/2019 z dnia 17 października 2019 r. nałożoną na Spółkę Wodno-Wodociągową „Źródło Furca” Władysław Piszczek, z siedzibą (34-405) Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 218, w zakresie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w miejscowości Białka Tatrzańska w rejonie ul. Pod Grapą, z uwagi na jej bezprzedmiotowość.
 

 
 
Informacja o wodzie zdatnej do picia FHU Juhas Czarna Góra

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska

SGO.6324.8.2019

Bukowina Tatrzańska, 25 października 2019 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) oraz §20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją nr 109/2019 z dnia 24 października 2019 r. (znak: HK-91-431-162-3/2019) wygasił swoją decyzję nr 104/2019 znak: HK-91-431-162-2/2019 z dnia 15 października 2019 r. nałożoną na FHU „Juhas” w 34-532 Czarnej Górze, ul. Cicha 1, w zakresie stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę ww. obiekt, z uwagi na jej bezprzedmiotowość.

 
 
Informacja o warunkowej przydatności wody do spożycia FHU Juhas Czarna Góra

Bukowina Tatrzańska, 18 października 2019 r.

INFORMACJA 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) oraz §20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją nr 104/2019 z dnia 15 października 2019 r. (znak: HK-91-431-162-2/2019) stwierdził warunkową przydatności wody do spożycia przy zachowaniu dopuszczalnej wartości parametru liczby bakterii z grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu obecności Escherichia coli i enterokoków -woda z wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę FHU „Juhas”, 34-532 Czarna Góra, ul. Cicha 1, może być używana do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych po przegotowaniu przez minimum 2 minuty.

 
 
Unieruchomienie wodociągu publicznego Źródło Furca Białka Tatrzańska

Bukowina Tatrzańska, 18 października 2019 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem Decyzją Nr 106/2019 z dnia 15 października 2019 r., znak: HK-91-431-166-2/2019 poinformował tutejszy Urząd Gminy, że unieruchomił wodociąg publiczny w miejscowości Białka Tatrzańska, zarządzany przez Spółkę Wodno-Wodociągową „Źródło Furca” Władysław Piszczek, z siedzibą (34-405) Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 218.

 
 
Informacja o wodzie zdatnej do picia Spółka Wodno Wodociągowa Rzepiska Potok Wojtyczków

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska
SGO.6324.4.2019
Bukowina Tatrzańska, 10 października 2019 r.

INFORMACJA

[...] Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją nr 102/2019 z dnia 9 października 2019 r. (znak: HK-89-431-111-6/2019) wygasił swoją decyzję nr 78/2019 znak: HK-89-431-111-5/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. nałożoną na Spółkę Wodno-Wodociągową z siedzibą w Rzepiskach, ul. Potok Wojtyczków 37, w zakresie stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Rzepiskach, z uwagi na jej bezprzedmiotowość.

 
 
Informacja o wodzie zdatnej do picia - wodociąg publiczny w miejscowości Białka Tatrzańska w rejonie ul. Pod Grapą

Urząd Gminy

Bukowina Tatrzańska

SGO.6324.7.2019

Bukowina Tatrzańska, 4 października 2019 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) oraz §20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją nr 99/2019 z dnia 2 października 2019 r. (znak: HK-74-431-137-4/2019) wygasił swoją decyzję nr 88/2019 znak: HK-74-431-137-2/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. nałożoną na Spółkę Wodno-Wodociągową „Źródło Furca” Władysław Piszczek, z siedzibą (34-405) Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 218, w zakresie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w miejscowości Białka Tatrzańska w rejonie ul. Pod Grapą, z uwagi na jej bezprzedmiotowość.

 
 
Informacja o wodzie zdatnej do picia - Wodociąg "Pod Grapą"

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska

SGO.6324.6.2019

Bukowina Tatrzańska, 20 września 2019 r.

INFORMACJA

[...] Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją nr 92/2019 z dnia 6 września 2019 r. (znak: HK-93-431-133-8/2019) wygasił swoją decyzję nr 86/2019 znak: HK-93-431-133-2/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. nałożoną na Wodociąg „Pod Grapą”, z siedzibą (34-405) Białka Tatrzańska, ul. Pod Grapą 1, w zakresie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w miejscowości Białka Tatrzańska w rejonie ul. Pod Grapą, z uwagi na jej bezprzedmiotowość.

 
 
Informacja o wodzie zdatnej do picia Kaniówka Białka Tatrzańska

Bukowina Tatrzańska, dn. 04.09.2019 r.

 
 
 
Unieruchomienie wodociągu publicznego Pod Grapą Białka Tatrzańska

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska

OŚ.6324.6.2019

Bukowina Tatrzańska, 22 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem Decyzją Nr 86/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r., znak: HK-93-431-133-2/2019 poinformował tutejszy Urząd Gminy, że unieruchomił wodociąg publiczny w miejscowości Białka Tatrzańska, zarządzany przez „Pod Grapą” Paweł Nowobilski, z siedzibą (34-405) Białka Tatrzańska, ul. Pod Grapą 1.

 
 
Unieruchomienie wodociągu publicznego Kaniówka I Białka Tatrzańska

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska

OŚ.6324.5.2019

Bukowina Tatrzańska, 22 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) oraz §20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem Decyzją Nr 85/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r., znak: HK-93-431-135-2/2019 poinformował tutejszy Urząd Gminy, że unieruchomił wodociąg publiczny w miejscowości Białka Tatrzańska, zarządzany przez „Spółę Wodno-Wodociągową Kaniówka I” z siedzibą (34-405) Białka Tatrzańska, ul. Kaniówka 19.

 
 
JESIENNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH WRZESIEŃ 2019


JESIENNA ZBIÓRKA
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
WRZESIEŃ 2019 r.

9 - 11 września 2019 r.
21 i 28 września 2019 r.

 
 
Woda zdatna do picia Spółka Wodno Wodociągowa Brzegi

Bukowina Tatrzańska, dn. 26.07.2019 r.

 
 
Warunkowa przydatność wody do spożycia Rzepiska Potok Grocholów

 
 
Został znaleziony piesek!

 
Został znaleziony piesek - właściciel proszony jest o skontaktowanie się z Urzędem Gminy.
 
Kontakt
 
Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska
tel. 18 20 00 870
tel. 18 20 77 202
 
 
 
Unieruchomienie wodociągu Rzepiska Potok Grocholów

Bukowina Tatrzańska, dn. 18.06.2019 r.

 
 
(1-15)(16-30)(31-42) »» Ostatni
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

Aktualności

AKTY PRAWNE

Ulotki informacyjne

Harmonogramy wywozu

Dokumenty

WZORY DOKUMENTÓW

Informacja o uzyskanych poziomach

Wykaz podmiotów nieczystości ciekłe

Wykaz Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zbierających zużyty sprzęt elektryczny

Wykaz miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

PUNKTY DYSTRYBUCJI WORKÓW

Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Badanie wody

Strefy ochronne ujęć wody

Stan powietrza - informacje i komunikaty

Kalendarz łowiecki

Wodociąg wiejski w Bukowinie Tatrzańskiej

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI