BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Otwarte konkursy ofert

2020 rok
 
 1. ZARZĄDZENIE NR 2/2020 WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację programów i zajęć dydaktycznych i sportowych dla uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska. [PDF]
   
 2. Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację programów i zajęć dydaktycznych i sportowych dla uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska. [PDF]
   
 3. ZARZĄDZENIE NR 4/2020 WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć w zakresie piłki nożnej dla uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych – klasy 1-3 w Gminie Bukowina Tatrzańska. [PDF]
   
 4. Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć w zakresie piłki nożnej dla uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych - klasy 1-3 w Gminie Bukowina Tatrzańska. [PDF]
   
 
2019 rok
 
 1. ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 4 stycznia 2019 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację programów i zajęć dydaktycznych i sportowych dla dzieci z Gminy Bukowina Tatrzańska. [PDF]
   
 2. Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację programów i zajęć dydaktycznych i sportowych dla dzieci z Gminy Bukowina Tatrzańska. [PDF]
   
 3. ZARZĄDZENIE NR 10/2019 WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 16 kwietnia 2019 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie promocji Gminy Bukowina Tatrzańska. [PDF]
   
 4. Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert w zakresie promocji Gminy Bukowina Tatrzańska. [PDF]
   
 5. ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 2 maja 2019 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację programów i zajęć dydaktycznych i sportowych dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska. [PDF]
   
 6. Informacja o rozstrzygnięciu w otartym konkursie ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację programów i zajęć dydaktycznych i sportowych dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska. [PDF]
   
 7. ZARZĄDZENIE NR 30/2019 WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie promocji oraz kultury fizycznej poprzez organizację programów i zajęć dydaktycznych i sportowych dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska. [PDF]
   
 8. Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert w zakresie promocji i kultury fizycznej - Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "ZAWRAT" Bukowina Tatrzańska. [PDF]
   
 9. ZARZĄDZENIE NR 47/2019 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 5 września 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie promocji Gminy Bukowina Tatrzańska. [PDF]
   
 10. Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert - Stowarzyszenie "Czas na Białkę" - zadanie "Fitness - aktywne formy spędzania czasu". [PDF]
   
 
2018 rok
 
 1. ZARZĄDZENIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 5 stycznia 2018 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację programów i zajęć dydaktycznych i sportowych dla dzieci z Gminy Bukowina Tatrzańska. [PDF]
   
 2. Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację programów i zajęć dydaktycznych i sportowych - Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "ZAWRAT" [PDF]
   
 3. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 27 czerwca 2018 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację programów i zajęć dydaktycznych i sportowych dla uczniów szkół podstawowych w Leśnicy Groniu. [PDF]
   
 4. Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację programów i zajęć dydaktycznych i sportowych dla uczniów szkół podstawowych w Leśnicy Groniu [PDF]
   
 5. ZARZĄDZENIE NR 31/2018 WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 16 sierpnia 2018 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację programów i zajęć dydaktycznych i sportowych dla dzieci z Gminy Bukowina Tatrzańska. [PDF]
   
 6. Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację programów i zajęć dydaktycznych i sportowych dla dzieci z Bukowiny Tatrzańskiej [PDF]
   
 7. ZARZĄDZENIE NR 37/2018 WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 4 października 2018 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację programów i zajęć mających na celu pobudzenie aktywności życiowej osób starszych z Gminy Bukowina Tatrzańska. [PDF]
   
 8. Konkurs pozostaje nie rozstrzygnięty z powodu braku zainteresowania. W okresie 05 - 26 października 2018 r. nie wpłynęła żadna oferta. [PDF]
   
 
2017 rok
 
 1. ZARZĄDZENIE NR 27/2017 WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 6 lipca 2017 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie promocji Gminy poprzez wzbogacenie oferty aktywnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Białki Tatrzańskiej. [PDF]
   
 2. Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert w zakresie promocji Gminy poprzez wzbogacenie oferty aktywnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Białki Tatrzańskiej. [PDF]
   
 3. ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 9 maja 2017 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania aktywności w obszarze turystyki i krajoznawstwa jako sposobu na nudę dla uczniów szkół podstawowych w Leśnicy i Groniu. [PDF]
   
 4. Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania aktywności w obszarze turystyki i krajoznawstwa, jako sposobu na nudę dla uczniów szkół podstawowych w Leśnicy i Groniu [PDF]
   
 5. ZARZĄDZENIE NR 32/2017 WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 14 sierpnia 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie promocji Gminy poprzez wzbogacenie oferty aktywnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Białki Tatrzańskiej. [PDF]
   
 6. Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert w zakresie promocji Gminy poprzez wzbogacenie oferty aktywnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Białki Tatrzańskiej. [PDF]
   
 7. ZARZĄDZENIE NR 35/2017 WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację programów i zajęć dydaktycznych i sportowych dla dzieci z Bukowiny Tatrzańskiej. [PDF]
   
 8. Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację programów i zajęć dydaktycznych i sportowych dla dzieci z Bukowiny Tatrzańskiej. [PDF]
   
 9. ZARZĄDZENIE NR 45/2017 WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie promocji Gminy Bukowina Tatrzańska poprzez opracowanie i wydruk informatorów turystycznych zawierających informacje o miejscowości Jurgów. [PDF]
   
 10. Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert w zakresie promocji Gminy Bukowina Tatrzańska - oferta Stowarzyszenia „STARA FARA” z siedzibą w Jurgowie [PDF]
   
 
2016 rok
 
 1. ZARZĄDZENIE NR 39/2016 WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa w miejscowości Bukowina Tatrzańska. [PDF]
   
 2. Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert w zakresie "Turystyki i krajoznawstwa w miejscowości Bukowina Tatrzańska" [PDF]
   
 3. Otwarty konkurs ofert w zakresie organizacji programów i zajęć dydaktycznych o charakterze wyrównawczym dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w miejscowościach Groń i Leśnica. [PDF]
   
 4. Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert w zakresie "Organizacji programów i zajęć dydaktycznych o charakterze wyrównawczym dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w miejscowościach Groń i Leśnica" [PDF]
   
 


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 23923
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Sołtysi

Szkoły

Przetargi

Zapytania ofertowe

Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Organizacje pozarządowe

PROGRAM WSPÓŁPRACY

Uproszczony wzór oferty

Wzór ofert, ramowych umów i sprawozdań

Oferty NGO w trybie bezkonkursowym

Otwarte konkursy ofert

Akty prawne

Aktualności

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr placówek publicznych

Rejestr placówek niepublicznych

Gminne Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI