BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Zapytania ofertowe    

Zapytanie ofertowe: DP.271.2.2020
17 Stycznia 2020 14:32

Wykonanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr K420042 Bukowina – Wierch Rusiński w miejscowości Bukowina Tatrzańska na odcinku od km 0+000 do km 2+426 (dz. ewid. nr 2134/2) z chodnikiem i oświetleniem ulicznym”
 
 
Zapytanie ofertowe: IZW.271.2.2.2020
16 Stycznia 2020 15:28

Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Koncepcja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
 
 
Zapytanie ofertowe: IZW.271.2.1.2020
8 Stycznia 2020 08:10

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla adaptacji pomieszczeń w poziomie „-1” na potrzeby kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Czarnej Górze
 
 
Zapytanie ofertowe: IZW.271.2.33.2019
6 Listopada 2019 15:22

Wykonanie dokumentacji projektowej „remontu drogi gminnej K420041 Czarna Góra – Rzepiska (przez Bryjów Pawliki) w m. Czarna Góra i Rzepiska w km 1+320,00 – 4+070
 Unieważnienie postępowania
Zapytanie ofertowe.
1. Projekt umowy.
2. Załącznik graficzny nr 1.
3. Załącznik graficzny nr 2.
4. Protokół szkód.
5. Formularz ofertowy
 
 
 
Zapytanie ofertowe IZW.271.2.33A.2019
9 Października 2019 13:26

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Bukowina Tatrzańska
1. Zaproszenie do składania ofert
2. Formularz ofertowy
3. Informacja z wyboru oferty
 
 
Zapytanie ofertowe IZW.271.2.32.2019
2 Października 2019 15:43

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Remont drogi gminnej K420031 Bukowina Tatrzańska – Brzegi – Jurgów w km 0+006 do 0+849 i 0+856 do 1+054
1. Zaproszenie do złożenia oferty
 
 
Zapytanie ofertowe IZW.271.2.31.2019
2 Października 2019 15:39

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Budowa mostu na potoku Leśnica w ciągu drogi gminnej  nr ewid. 4276 wraz z budową dróg wewnętrznych na dojazdach do mostu oraz zabezpieczeniem brzegów potoku w miejscowości Leśnica – Groń - Muchówka.
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Informacja z wyboru oferty
 
 
Zapytanie ofertowe GZO.273.1.2019
21 Sierpnia 2019 15:20

Dowożenie dzieci z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska do szkół w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie biletów miesięcznych.
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Formularz ofertowy
3. Wykaz osób
 
 
Zapytanie ofertowe nr IZW.271.2.28.2019
19 Sierpnia 2019 15:42

Dowożenie dzieci z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska do szkół w roku szkolnym 2018/2019
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Formularz ofertowy
3. Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu
4. Projekt umowy
 
 
Zapytanie ofertowe nr IZW.271.2.27.2019
19 Sierpnia 2019 12:47

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Bukowina Tatrzańska
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Formularz ofertowy
3. Unieważnienie postępowania
 
 
Zapytanie ofertowe nr IZW.271.2.26.2019
19 Sierpnia 2019 11:39

Opracowanie oraz wdrożenie oficjalnej strony internetowej serwisu informacyjnego Gminy Bukowina Tatrzańska oraz dedykowanej aplikacji mobilnej powiązanej ze stroną i z systemem elektronicznego poboru opłaty miejscowej
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Projekt drzewa strony
4. Projekt menu - szkoły
5. Projekt menu - turyści
 
 
Ogłoszenie o sprzedaży drewna nr 2/2019, znak: IZW.271.2.24.2019
29 Lipca 2019 14:53

Ogłoszenie o sprzedaży drewna nr 2/2019

1. Ogłoszenie
2. Informacja z wyboru oferty
 
 
Znak:IZW.271.2.19.2019 -Wiercenie studni głębinowej i wykonanie ujęcia wody na cele komunalne w m. Czarna Góra gm. Bukowina Tatrzańska wraz projektem i dokumentacją (techniczną, geologiczną operatu wodnoprawnego itp.) oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego niezbędnego do użytkowania ujęcia wody.
27 Czerwca 2019 12:40

Wykonanie ujęcia wody wg załączonej  koncepcji w zakresie etapu nr 1
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Koncepcja ujęcia- (Mapy należy pobrać wszystkie 5 części  i rozpakować część 1 ,  pozostałe rozpakują się automatycznie)
2.1. Opis
2.2. Mapa 1
        Mapa  2
         Mapa 3
         Mapa 4
         Mapa 5
2.3. Schemat
 
 
Zapytanie ofertowe znak: IZW.271.2.16.2019
11 Czerwca 2019 14:15

Remont wewnętrznej drogi gminnej dojazdowej do pól na dz. o nr ewid. 2629 w m. Brzegi, gm. Bukowina Tatrzańska - na odcinku km 0+246,0 - 0+367,5, L=121,5m.
 1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Formularz ofertowy
3. Projekt umowy
4. Przedmiar robót
5. Informacja z wyboru oferty
 
 
Ogłoszenie o sprzedaży drewna nr 1/2019, znak: IZW.271.2.14.2019
3 Czerwca 2019 14:39

Ogłoszenie o sprzedaży drewna nr 1/2019

1. Ogłoszenie
2. Informacja z otwarcia ofert
 
 
Archiwum
(1-15)(16-21) »» Ostatni
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Sołtysi

Szkoły

Przetargi

Zapytania ofertowe

Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr placówek publicznych

Rejestr placówek niepublicznych

Gminne Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI