BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Badanie wody

Bukowina Tatrzańska, dn. 05.11.2019 r.

 

 

Bukowina Tatrzańska, dn. 25.10.2019 r.

 

 

Bukowina Tatrzańska, dn. 18.10.2019 r.

 

 

Bukowina Tatrzańska, dn. 18.10.2019 r.

 

 

Bukowina Tatrzańska, dn. 10.10.2019 r.

 

 

Bukowina Tatrzańska, dn. 04.10.2019 r.

 

 

Bukowina Tatrzańska, dn. 20.09.2019 r.

 

 

Bukowina Tatrzańska, dn. 04.09.2019 r.

 

 

Bukowina Tatrzańska, dn. 26.07.2019 r.

 

 

Bukowina Tatrzańska, dn. 23.07.2019 r.

 

 

Bukowina Tatrzańska, dn. 18.06.2019 r.

 

 

Bukowina Tatrzańska, dn. 18.06.2019 r.

 

 

Bukowina Tatrzańska, dn. 18.06.2019 r.

 

 
Bukowina Tatrzańska, 10 czerwca 2019 r.
SGO.6324.1.1.2019
 
INFORMACJA
 
Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) oraz §20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją nr 60/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. (znak: HK-91-431-99-4/2019) wygasił swoją decyzję nr 55/2019 znak: HK-91-431-99-2/2019 z dnia 30 maja 2019 r. nałożonej na Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki, w zakresie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego w Schronisku PTTK w Dolinie Roztoki, z uwagi na jej bezprzedmiotowość.
 

 

Bukowina Tatrzańska, 31 maja 2019 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) oraz §20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem Decyzją Nr 55/2019 z dnia 30 maja 2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31 maja 2019 r.), znak: HK-91-431-99-2/2019 poinformował tutejszy Urząd Gminy, że unieruchomił wodociąg lokalny, zaopatrujący w wodę Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki. Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych (za wyjątkiem spłukiwania toalet, działań PPOŻ).

 

 
Zakopane dnia, 12 lutego 2019
 
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ZAKOPANEM
 
HK-15-434-16/2019
 
 
 

 
Zakopane dnia, 13 lutego 2018
 
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ZAKOPANEM
 
HK-434-17/2018
 
 
 

 
Zakopane dnia, 15 marca 2017
 
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ZAKOPANEM
 
HK-434-39/2017
 
 
 

 
Obowiązek wykonywania badań ciepłej wody w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach użyteczności publicznej

Państwowy Inspektorat Sanitarny w Zakopanem informuje o obowiązku wykonywania badań ciepłej wody w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach użyteczności publicznej, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny (np. w prysznicach) w kierunku bakterii z rodzaju Legionella.

Obowiązek ten został określony w § 3 ust. 2 i § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Załącznik nr 5 tego rozporządzenia określa wymagania mikrobiologiczne, minimalną częstotliwość pobierania próbek wody ciepłej oraz procedury postępowania w zależności od wyników badań.

Właściciele, zarządcy oraz operatorzy instalacji wodnych w budynkach publicznych i mieszkalnych ponoszą pełną odpowiedzialność za jakość wody w punktach jej czerpania.

W załączeniu ulotka informacyjna dotycząca legionellozy dla kierowników obiektów zakwaterowania turystycznego.

ECDC_Legionellozowe_zapalenie_pluc [PDF]wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 50225
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

Aktualności

AKTY PRAWNE

Ulotki informacyjne

Harmonogramy wywozu

Dokumenty

WZORY DOKUMENTÓW

Informacja o uzyskanych poziomach

Wykaz podmiotów nieczystości ciekłe

Wykaz Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zbierających zużyty sprzęt elektryczny

Wykaz miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

PUNKTY DYSTRYBUCJI WORKÓW

Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Badanie wody

Strefy ochronne ujęć wody

Stan powietrza - informacje i komunikaty

Kalendarz łowiecki

Wodociąg wiejski w Bukowinie Tatrzańskiej

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI