BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 września 2013 r.


Bukowina Tatrzańska, dn. 30.09.2013r.
 
Znak: WG.0050.1.29.2013
 

Zarządzenie Nr 29/2013
Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Bukowina Tatrzańska.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) oraz art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.),

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska, zarządza co następuje:
 
§ 1

Zakłada się Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Bukowina Tatrzańska.

§ 2

Przyjmuje się Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Bukowina Tatrzańska w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Gminna Ewidencja Zabytków uwzględniona zostanie przy sporządzaniu i aktualizacji:

  1. Strategii rozwoju gminy;
  2. Programach rewitalizacji;
  3. Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska;
  4. Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego;
  5. Decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  6. Gminnym programie opieki nad zabytkami.
§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi do spraw budownictwa, urbanistyki, architektury i planowania przestrzennego.

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i podanie do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy www.ugbukowinatatrzanska.pl

§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

powrót


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 8569
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

Wybory samorządowe 2018

Aktualności

100-lecie Odzyskania Niepodległości

Położenie, Dojazd, Klimat

Miejscowości Gminy

Kalendarz imprez kulturalnych

Folder

Usługi

Pokonajmy Bariery

Gminna Ewidencja Zabytków

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI