BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska


Uzasadnienie do Zarządzenia
Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska
Nr 29/2013 z dnia 30 września 2013r.Ochrona zabytków, które znajdują się na terenie gminy należy do ustawowych obowiązków samorządu lokalnego. Zadania stojące przed organami administracji publicznej precyzuje art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Gminy mają między innymi dbać o: „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”.

Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawę na gminy jest: „uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska”. Temu zadaniu ma służyć gminna ewidencja zabytków, o której mowa w art. 22 pkt 4 cytowanej ustawy.

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska stosownie do art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ma obowiązek prowadzenia gminnej ewidencji zabytków, w której to ewidencji zgodnie z dyspozycją art. 22 ust. 5 niniejszej ustawy należy uwzględnić zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki wyznaczone przez wójta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Wykaz zabytków objętych gminną ewidencją zabytków gminy Bukowina Tatrzańska określa załącznik nr 1 do przedmiotowego zarządzenia. Gminna ewidencja zabytków prowadzona jest w postaci zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych, zawierających podstawowe dane o obiekcie (adres, data powstania) i zdjęcia, którą wójt przekazuje wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.

Podjęcie niniejszego zarządzenia jest zatem celowe i zasadne.


powrót


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 8316
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

Wybory samorządowe 2018

Aktualności

100-lecie Odzyskania Niepodległości

Położenie, Dojazd, Klimat

Miejscowości Gminy

Kalendarz imprez kulturalnych

Folder

Usługi

Pokonajmy Bariery

Gminna Ewidencja Zabytków

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI