BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Przetarg nieograniczony

Wykonanie projektów modernizacji kotłowni węglowo - koksowych na kotłownie olejowe

Gmina Bukowina Tatrzańska, 34-530 Bukowina Tatrzańska, woj. małopolskie, ul. Długa 144, tel. (0-18) 2077202, fax. (0-18) 2000879, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektów modernizacji kotłowni węglowo – koksowych na kotłownie olejowe w budynkach Szkół Podstawowych. Termin realizacji – 30.04.2003r. Wadium - 500 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 14 lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami – Stanisław Madeja, tel. (0-18) 2077202, pok. 14, w godz. 9:00 - 14:00. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 4 – sekretariat. Termin składania ofert upływa dnia 04.03.2003r. o godz. 12:30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.03.2003r. o godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego, pok. 2-sala narad. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych, oraz spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 1. cena (koszt) - 85% 2. termin realizacji - 15%

powrót


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 1372
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Sołtysi

Szkoły

Przetargi

Zapytania ofertowe

Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr placówek publicznych

Rejestr placówek niepublicznych

Gminne Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI