BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Przetarg nieograniczony

Usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w kwocie 3 800 000,00 zł  dla Gminy Bukowina Tatrzańska
Uwaga. W dniu 29.11.2019r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ oraz zmodyfikowano formularz ofertowy.

Uwaga, w dniu 02.12.2019r. dodano wyjaśnienia treści SIWZ - 2
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Wyjaśnienia treści SIWZ
3. Opinia RIO  o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.
4. Zmodyfikowany formularz ofertowy.
5. Wyjaśnienia treści SIWZ - 2
6. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za pierwsze półrocze
7. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2019r.
8. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019r.
9. Informacja z otwarcia ofert
10. Ogłoszenie o wyniku
 
powrót


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 646
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Sołtysi

Szkoły

Przetargi

Zapytania ofertowe

Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr placówek publicznych

Rejestr placówek niepublicznych

Gminne Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI