BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Przetarg nieograniczony


Wykonanie robót budowlano-remontowych w budynku remizy OSP w Jurgowie

Uwaga. W dniu 22 07.2019r. zmodyfikowano treść SIWZ - zmodyfikowano przedmiar robót dotyczący zadania częściowego nr 2.

Uwaga. W dniu 24.07.2019r. zmodyfikowano treść SIWZ - dodano"Technologię kotłowni" wraz ze schematem technologicznym oraz STWiORB

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Modyfikacja treści SIWZ

3. Zmodyfikowany przedmiar robót dotyczący zadania częściowego nr 2

4. Modyfikacja treści SIWZ (24.07.2019) (dotyczy zadania częściowego nr 2)

5. Technologia kotłowni (dotyczy zadania częściowego nr 2)

6. Schemat technologiczny (dotyczy zadania częściowego nr 2)

7. STWiORB (dotyczy zadania częściowego nr 2)

8. Informacja z otwarcia ofert

9. Informacja o unieważnieniu postępowania
 powrót


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 776
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Sołtysi

Szkoły

Przetargi

Zapytania ofertowe

Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr placówek publicznych

Rejestr placówek niepublicznych

Gminne Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI