BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Przetarg nieograniczony

Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia drogi gminnej K420031 (Bukowina - Brzegi – Jurgów) w miejscowości Brzegi (ul. Halna), wraz z odbudową drogi gminnej w kilometrażu 2+986 – 3+002 oraz odbudowa drogi gminnej w kilometrażu 2+960 – 2+986 i 3+002- 3+035
Uwaga. W dniu 18.06.2019r. zmodyfikowano treść SIWZ - zmodyfikowano przedmiary dotyczące branży drogowej w części A i B
Uwaga. W dniu 19.06.2019r. dodano wyjaśnienia do SIWZ, oraz zmodyfikowano treść SIWZ .
Uwaga. W dniu 25.06.2019r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ.

Uwaga. W dniu 26.06.2019r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ.
Uwaga. w dniu 04.07.2019r. dodano informację o unieważnieniu postępowania.
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Modyfikacja treści SIWZ
3. Zmodyfikowane przedmiary robót  - część A
4. Zmodyfikowany przedmiar robót - część B
6. Wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ
7.Szczegół przejścia pod drogą i pomiędzy palisadą rowu zamkniętego z rur fi 400.
8. Wyjaśnienia do treści SIWZ (pytania i odpowiedzi)
9. Rysunek - odpowiedź do pytania nr 7 i 8 zestawu I
10. Wyjaśnieni do treści SIWZ (pytania i odpowiedzi 26.06.2019)
11. Rysunek - odpowiedź do pytania nr 1, zestaw 1
12. Informacja z otwarcia ofert
13 Informacja o unieważnieniu postępowania

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załączniki do SIWZ
4.Projekt wykonawczy dotyczący Stabilizacji osuwiska celem zabezpieczenia drogi gminnej K420031 (Bukowina - Brzegi – Jurgów) w miejscowości Brzegi (ul. Halna), wraz z odbudową drogi gminnej w kilometrażu 2+986 – 3+002 – branża konstrukcyjna
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dotycząca Stabilizacji osuwiska celem zabezpieczenia drogi gminnej K420031 (Bukowina - Brzegi – Jurgów) w miejscowości Brzegi (ul. Halna), wraz z odbudową drogi gminnej w kilometrażu 2+986 – 3+002 - branża konstrukcyjna
6. Projekt wykonawczy dotyczący Stabilizacji osuwiska celem zabezpieczenia drogi gminnej K420031 (Bukowina - Brzegi – Jurgów) w miejscowości Brzegi (ul. Halna), wraz z odbudową drogi gminnej w kilometrażu 2+986 – 3+002 –branża drogowa
7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dotycząca Stabilizacji osuwiska celem zabezpieczenia drogi gminnej K420031 (Bukowina - Brzegi – Jurgów) w miejscowości Brzegi (ul. Halna), wraz z odbudową drogi gminnej w kilometrażu 2+986 – 3+002 - branża drogowa
8.Operat wodnoprawny

9. Przedmiary robót - część A
10. Przedmiar robót - część B
UWAGA. W dniu 18.06.2019r. zmodyfikowano treść SIWZ - zmodyfikowano przedmiary robót dotyczące branży drogowej w części A i B
11. Zmodyfikowane przedmiary robót - część A
12. Zmodyfikowany przedmiar robót - część B
Uwaga. W dniu 19.06.2019r. dodano wyjaśnienia do SIWZ, oraz zmodyfikowano treść SIWZ .
13. Szczegół przejścia pod drogą i pomiędzy palisadą rowu zamkniętego z rur fi 400
Uwaga. W dniu 25.06.2019r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ.
14. Wyjaśnienia do treści SIWZ (pytania i odpowiedzi)
15 Rysunek - odpowiedź do pytania nr 7 i 8 zestawu I
Uwaga. W dniu 26.06.2019r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ.
16. Wyjaśnieni do treści SIWZ (pytania i odpowiedzi 26.06.2019)
17.Rysunek - odpowiedź do pytania nr 1, zestaw 1

powrót


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 1023
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Sołtysi

Szkoły

Przetargi

Zapytania ofertowe

Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr placówek publicznych

Rejestr placówek niepublicznych

Gminne Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI