BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Zapytania ofertowe    

Zapytanie ofertowe znak: IZW.271.2.11.2019
12 Marca 2019 14:37

"Wykonanie koncepcji projektowej dla drogi obejmującej działkę o nr ewid.: 5520/4 w Bukowinie Tatrzańskiej, z dostosowaniem do parametrów drogi publicznej"

 
 
 
Zapytanie ofertowe znak: IZW.271.2.10.2019
21 Lutego 2019 13:25

"Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi obejmującej działkę o nr ewid.: 5520/4 w Bukowinie Tatrzańskiej, z dostosowaniem do parametrów drogi publicznej"
 
 
Zapytanie ofertowe znak: IZW.271.2.6.2019
11 Stycznia 2019 12:07

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Budowa wentylacji mechanicznej w budynku szkoły w Białce Tatrzańskiej zlokalizowanej na działkach ewid.: nr 2980/6 i 2980/8 w Białce Tatrzańskiej

Informacja z wyboru oferty
Zapytanie ofertowe
Projekt umowy
 
 
Zapytanie ofertowe znak: IZW.271.2.5.2019
4 Stycznia 2019 00:00

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.: 1503 położonej w Rzepiskach ul. Potok Bryjów wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia w organie architektoniczno-budowlanym.
 Informacja o unieważnieniu postępowania.
Zapytanie ofertowe.
Projekt umowy.
 
 
Budowa wentylacji mechanicznej w budynku szkoły w Białce Tatrzańskiej zlokalizowanej na działkach ewid.: nr 2980/6 i 2980/8 w Białce Tatrzańskiej
3 Stycznia 2019 14:15

 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/2018/GZO
20 Grudnia 2018 16:31

Bukowina Tatrzańska, dnia 12.12.2018 r.
Gmina Bukowina Tatrzańska
Ul. Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/2018/GZO
 
na:
1. wynajęcia stoku narciarskiego wraz instruktorem do nauki jazdy oraz wypożyczenia sprzętu narciarskiego dla  dzieci w ramach realizacji programu „Jeżdżę z głową”- w roku 2019 (pod warunkiem uzyskania dofinansowania projektu z budżetu Województwa Małopolskiego w roku 2019)
 
 
ZAPROSZENIE_DO_SKLADANIA_OFERT_nr_1-2018-GZO_z_dnia_2018-12-12_zalacznik_nr_1.doc
ZAPROSZENIE_DO_SKLADANIA_OFERT_nr_1-2018-GZO_z_dnia_2018-12-12_zalacznik_nr_1.pdf
 
 
Archiwum
Pierwszy «« (1-15)(16-21)
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Sołtysi

Szkoły

Przetargi

Zapytania ofertowe

Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr placówek publicznych

Rejestr placówek niepublicznych

Gminne Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI