BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Aktualności    

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 
 
#ChceMiSie. 11 maja Dzień bez Śmiecenia. Segreguj Surowce

11 maja to Dzień bez Śmiecenia. W tym roku obchodzony jest pod hasłem #ChceMiSie i zachęca do segregacji odpadów obalając od lat powtarzane na ten temat mity. Kampania przypada w wyjątkowym okresie - od lipca wchodzą w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, jednolite dla całego kraju.

 
 
Gmina Bukowina Tatrzańska stawia na czyste powietrze

Gmina Bukowina Tatrzańska opracowuje dokument pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jego najważniejszym celem jest zaplanowanie rozwiązań, które w przyszłości pozwolą na:

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza (w szczególności dwutlenku węgla) oraz innych szkodliwych substancji do powietrza,

zmniejszenie zużycia energii,

zwiększenie udziału energii, która pozyskiwana jest z odnawialnych źródeł.

 
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) - zgłoszenie planowanych zadań inwestycyjnych

Gmina Bukowina Tatrzańska jest w trakcie wykonywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

 
 
Dodatkowa zbiórka odpadów w grudniu 2014

Bukowina Tatrzańska, 05 grudnia 2014r.
 
 
Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje,
że w miesiącu grudniu 2014
prowadzona będzie dodatkowa zbiórka odpadów:
 
 
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 29/09 – 02/10/2014

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
29/09 – 02/10/2014

 
 
Dodatkowa zbiórka odpadów zmieszanych w miejscowościach Bukowina Tatrzańska i Białka Tatrzańska

Bukowina Tatrzańska 27 czerwca 2014r.
 

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje,

że w miesiącach lipiec, sierpień oraz do połowy września prowadzona będzie dodatkowa zbiórka odpadów zmieszanych w miejscowościach Bukowina Tatrzańska i Białka Tatrzańska.

 
 
Folie z bali będą odbierane 05-08/05/2014

Miejscowość
Data odbioru
Bukowina Tatrzańska ulice: Długa, Kościuszki, Karpęciny, Tatrzańska.

5 maja

Białka Tatrzańska
5 maja
Bukowina Tatrzańska ulice: Leśna, Sportowa, Słoneczna, Wierch Buńdowy, Głodowski, Kurucowy, Olczański, Rusiński i Spiski.
6 maja
Brzegi, Jurgów
6 maja
Czarna Góra
7 maja
Rzepiska
8 maja
 
 
Folie z bali będą odbierane przez cały rok

Bukowina Tatrzańska 30.04.2014 r.

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje,
że folie z bali będą odbierane przez cały rok
w dniach zbiórki odpadów segregowanych zgodnie z harmonogramem odbioru.

Folie należy popakować do worków niebieskich.

 
 
Informacja dla mieszkańców Gminy Bukowina Tatrzańska

W związku z rozprowadzonymi ulotkami firmy SunProgres na terenie gminy Bukowina Tatrzańska, informujemy, że Urząd Gminy aktualnie nie uczestniczy w programie umożliwiającym mieszkańcom pozyskanie dopłat do zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

 
 
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 
 
Refundacja kosztów związanych z demontażem, odbiorem a także deponowaniem odpadów zawierających azbest

Informacja
do Mieszkańców Gminy Bukowina Tatrzańska

Bukowina Tatrzańska, 10 stycznia 2014 r.

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje o przystąpieniu Gminy Bukowina Tatrzańska do projektu pn: „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, który będzie realizowany do roku 2016.

 
 
Pierwszy «« (1-15)(16-30)(31-42)
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

Aktualności

AKTY PRAWNE

Ulotki informacyjne

Harmonogramy wywozu

Dokumenty

WZORY DOKUMENTÓW

Informacja o uzyskanych poziomach

Wykaz podmiotów nieczystości ciekłe

Wykaz Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zbierających zużyty sprzęt elektryczny

Wykaz miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

PUNKTY DYSTRYBUCJI WORKÓW

Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Badanie wody

Strefy ochronne ujęć wody

Stan powietrza - informacje i komunikaty

Kalendarz łowiecki

Wodociąg wiejski w Bukowinie Tatrzańskiej

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI