BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Aktualności    

Unieruchomienie wodociągu Jurgów

Bukowina Tatrzańska, dn. 18.06.2019 r.

 
 
Unieruchomienie wodociągu Brzegi

Bukowina Tatrzańska, dn. 18.06.2019 r.

 
 
Uruchomienie wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki

Bukowina Tatrzańska, 10 czerwca 2019 r.
SGO.6324.1.1.2019
 
INFORMACJA
 
Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) oraz §20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją nr 60/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. (znak: HK-91-431-99-4/2019) wygasił swoją decyzję nr 55/2019 znak: HK-91-431-99-2/2019 z dnia 30 maja 2019 r. nałożonej na Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki, w zakresie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego w Schronisku PTTK w Dolinie Roztoki, z uwagi na jej bezprzedmiotowość.
 
 
Unieruchomienie wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki

Bukowina Tatrzańska, 31 maja 2019 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) oraz §20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem Decyzją Nr 55/2019 z dnia 30 maja 2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31 maja 2019 r.), znak: HK-91-431-99-2/2019 poinformował tutejszy Urząd Gminy, że unieruchomił wodociąg lokalny, zaopatrujący w wodę Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki. Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych (za wyjątkiem spłukiwania toalet, działań PPOŻ).

 
 
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH IV - V 2019


ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

9 - 11 kwietnia 2019

7 - 11 maja 2019


ODPADY POWINNY BYĆ WYSTAWIONE
DO GODZINY 7:00 RANO


 
 
Poszukujemy domu dla kotów !

Zainteresowanych przygarnięciem chociaż jednego z kociaków umieszczonych na zdjęciach prosimy o kontakt z Urzędem Gminy – Referat Środowiska i Gospodarka Odpadami, tel. 18 20 77 202 w. 55 lub 59. Kotki są wysterylizowane a kot po zabiegu kastracji.
 

 
 
ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH W DNIU 12.11.2018 r. !!!

 

INFORMACJA
– ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH W DNIU 12.11.2018 r. !!!


 

 
 
SPRZĄTANIE ŚWIATA wrzesień 2018 r. „Akcja - segregacja!”

W tym roku, podobnie jak i w zeszłym Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami wspólnie z TPN zorganizował dla uczniów szkół naszej gminy akcję sprzątania świata. Tegorocznej edycji akcji przyświecało hasło „AKCJA SEGREGACJA!”. Dlatego po zakończonym sprzątaniu w terenie, młodzież w miejscu zbiórki, w Brzegach wysłuchała prelekcji pracownika TPN o szkodliwości pozostawiania odpadów na szlakach oraz odbyła warsztaty pt. jak sprawnie i prawidłowo segregować odpady. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku.

 
 
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 10/2018 R.


ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

9 - 11 października 2018

16 - 18 października 2018


ODPADY POWINNY BYĆ WYSTAWIONE
DO GODZINY 8:00 RANO


 
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska - Zakaz spalania odpadów

Bukowina Tatrzańska, 20 sierpień 2018 r.
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska
 

W związku z zaobserwowanymi incydentami spalania odpadów apeluje do Mieszkańców gminy o niespalanie odpadów w piecach domowych, kominkach lub ogniskach.

 
 
Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bukowina Tatrzańska

Bukowina Tatrzańska, 30 lipca 2018 r.

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że zgodnie z art. 24e ust 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 328, ze zm.) umieścił w Biuletynie Informacji Publicznej zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.RET.070.288.2018 z dnia 9 lipca 2018 r. taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bukowina Tatrzańska, ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Gminny Zakład Komunalny w Bukowinie Tatrzańskiej na okres trzech lat.

 
 
9 sierpnia 2018 z powodu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne dodatkowa zbiórka odpadów zmieszanych nie odbędzie się na następujących ulicach

Bukowina Tatrzańska, dn. 6 sierpnia 2018 r.

 

INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy!

 

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że w dniu 9 sierpnia 2018 r., z powodu odbywającego się wyścigu kolarskiego Tour de Pologne dodatkowa zbiórka odpadów zmieszanych nie odbędzie się na następujących ulicach:

 
 
MOŻLIWOŚĆ NIEODPŁATNEGO ODBIORU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Bukowina Tatrzańska, 3 sierpnia 2018 r.

 
KOMUNIKAT
 

WÓJT GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI NIEODPŁATNEGO ODBIORU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

 
 
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 04/2018 R.

 
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
 
9 - 11 kwiecień 2018 R.
 
16 - 21 kwiecień 2018 R.
 
ODPADY POWINNY BYĆ WYSTAWIONE
DO GODZINY 8:00 RANO W DNIU ZBIÓRKI.
 
 
 
Spółka IB Odpady - istnieje możliwość odbioru śmieciarką frakcji selektywnie zbieranej w workach z zabudowy zamieszkałej

W związku z łączącą nas umową pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Bukowiny Tatrzańskiej" oraz w nawiązaniu do prowadzonych spotkań dotyczących realizowanej usługi, Wykonawca - Spółka IB Odpady uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość odbioru frakcji selektywnie zbieranej w workach z zabudowy zamieszkałej śmieciarką bez zagrożenia uszkodzenia worków i wymieszania poszczególnych frakcji.

 
 
Pierwszy «« (1-15)(16-30)(31-42) »» Ostatni
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

Aktualności

AKTY PRAWNE

Ulotki informacyjne

Harmonogramy wywozu

Dokumenty

WZORY DOKUMENTÓW

Informacja o uzyskanych poziomach

Wykaz podmiotów nieczystości ciekłe

Wykaz Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zbierających zużyty sprzęt elektryczny

Wykaz miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

PUNKTY DYSTRYBUCJI WORKÓW

Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Badanie wody

Strefy ochronne ujęć wody

Stan powietrza - informacje i komunikaty

Kalendarz łowiecki

Wodociąg wiejski w Bukowinie Tatrzańskiej

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI