BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Aktualności    

Dodatkowe środki z PFRON dla Małopolski

Województwo Małopolskie otrzyma jeszcze więcej środków z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę w sprawie ponownego podziału środków finansowych Funduszu na 2019 rok.  Na podstawie uchwały Województwo Małopolskie otrzyma dodatkowe 3 501 608,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 93 634 844,00 zł na 2019 rok.

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: BUA.6733.1.14.2019

Bukowina Tatrzańska, dn. 21.10.2019 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

 

zawiadamia się...

 
 
Informacja o warunkowej przydatności wody do spożycia FHU Juhas Czarna Góra

Bukowina Tatrzańska, 18 października 2019 r.

INFORMACJA 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) oraz §20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją nr 104/2019 z dnia 15 października 2019 r. (znak: HK-91-431-162-2/2019) stwierdził warunkową przydatności wody do spożycia przy zachowaniu dopuszczalnej wartości parametru liczby bakterii z grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu obecności Escherichia coli i enterokoków -woda z wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę FHU „Juhas”, 34-532 Czarna Góra, ul. Cicha 1, może być używana do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych po przegotowaniu przez minimum 2 minuty.

 
 
Unieruchomienie wodociągu publicznego Źródło Furca Białka Tatrzańska

Bukowina Tatrzańska, 18 października 2019 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem Decyzją Nr 106/2019 z dnia 15 października 2019 r., znak: HK-91-431-166-2/2019 poinformował tutejszy Urząd Gminy, że unieruchomił wodociąg publiczny w miejscowości Białka Tatrzańska, zarządzany przez Spółkę Wodno-Wodociągową „Źródło Furca” Władysław Piszczek, z siedzibą (34-405) Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 218.

 
 
Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na nowych, korzystnych zasadach

Do 29 października br. rolnicy, którzy chcą założyć biznes na wsi, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, finansowanej z PROW 2014-2020. Tegoroczny nabór wniosków odbywa się na korzystniejszych niż do tej pory zasadach. 

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: BUA.6733.1.15.2019

Bukowina Tatrzańska, dn. 18.10.2019 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

 

zawiadamia się...

 
 
Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Nowy Sącz, 2019-10-10
Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu
 
OBWIESZCZENIE
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI
W NOWYM SĄCZU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE
 
 
Inkubator Inicjatyw 2019/2020

 
 
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy

 
 
Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Nowy Sącz, 2019-10-10
Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu
 
OBWIESZCZENIE
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI
W NOWYM SĄCZU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE
 
 
BADANIE WZROKU - Ośrodek Zdrowia Leśnica


BADANIE WZROKU - CIŚNIENIE OKA - 30.10.2019

Ośrodek Zdrowia Leśnica, ul. Polna 44

od godziny 13:30 do 16:30

 
 
Jak zdobyć pieniądze na windę?

Skorzystaj z pomocy PFRON i zapewnij niepełnosprawnemu mieszkańcowi godne warunki do życia!

 
 
Kalendarz Zbiorowych Polowań na sezon 2019/2020 organizowanych przez Koło Łowieckie „Rosomak”

Nasz znak: SGO.6150.2.2019
URZĄD GMINY
BUKOWINA TATRZAŃSKA

Bukowina Tatrzańska, 10 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 z późn. zm.) Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska podaje do publicznej wiadomości informację o Kalendarzu Zbiorowych Polowań na sezon 2019/2020 organizowanych przez Koło Łowieckie „Rosomak” w Poroninie, w obwodzie łowieckim nr 254.

 
 
Informacja o wodzie zdatnej do picia Spółka Wodno Wodociągowa Rzepiska Potok Wojtyczków

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska
SGO.6324.4.2019
Bukowina Tatrzańska, 10 października 2019 r.

INFORMACJA

[...] Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją nr 102/2019 z dnia 9 października 2019 r. (znak: HK-89-431-111-6/2019) wygasił swoją decyzję nr 78/2019 znak: HK-89-431-111-5/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. nałożoną na Spółkę Wodno-Wodociągową z siedzibą w Rzepiskach, ul. Potok Wojtyczków 37, w zakresie stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Rzepiskach, z uwagi na jej bezprzedmiotowość.

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: BUA.6730.97.2019

Bukowina Tatrzańska, dn. 09.10.2019 r.

zawiadamia się...

 
 
Pierwszy «« (31-45)(46-60)(61-75)(76-90)(91-105) »» Ostatni
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

Wybory samorządowe 2018

Aktualności

100-lecie Odzyskania Niepodległości

Położenie, Dojazd, Klimat

Miejscowości Gminy

Kalendarz imprez kulturalnych

Folder

Usługi

Pokonajmy Bariery

Gminna Ewidencja Zabytków

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI