BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Przetargi    

Przetarg nieograniczony
2 Stycznia 2019 14:36

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Uwaga, w dniu 04.01.2019r. dodano "Wyjaśnienia treści SIWZ".
Uwaga, w dniu 08.01.2019r. zmodyfikowano treść SIWZ - przedłużono termin składania ofert.
Uwaga, w dniu 10.01.2019r. dodano  - "Wyjaśnienia treści SIWZ - 2"
UWAGA, w dniu 11.01.2018r. dodano Korektę do wyjaśnień treści SIWZ - 2 z dnia 10.01.2019r.
1. Ogłoszenie o zmówieniu
2. Wyjaśnienia treści SIWZ
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
4. Wyjaśnienia treści SIWZ - 2
5. Korekta do wyjaśnień treści SIWZ - 2 z dnia 10.01.2019r.
6. Informacja z otwarcia ofert
7. Ogłoszenie o wyniku - zadanie częściowe nr 1
8. Ogłoszenie o wyniku- zadania częściowe nr 2 i 3
 
 
Przetarg nieograniczony
11 Grudnia 2018 15:03

Wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy Zespole Szkół w Białce Tatrzańskiej – ETAP I
UWAGA. W dniu 12.12.2018r. dokonano modyfikacji treści SIWZ (zmodyfikowano zał. nr 1A, 1E oraz 2 (formularz ofertowy)).
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Modyfikacja treści SIWZ
3. Informacja z otwarcia ofert
4. Ogłoszenie o wyniku
 
 
Ogłoszenie o sprzedaży drewna nr 1/2018
28 Listopada 2018 11:13

Ogłoszenie o sprzedaży drewna nr 1/2018
1. Ogłoszenie
2. Informacja z otwarcia ofert
 
 
Przetarg nieogrniczony
26 Listopada 2018 14:57

Dostawa sprzętu w ramach realizacji projektu pn. "E-xtra kompetentni mieszkańcy Gminy Bukowina Tatrzańska” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 3 ,,Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 ,,Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Informacja z otwarcia ofert
3. Ogłoszenie o wyniku
 
 
Przetarg nieograniczony
15 Listopada 2018 12:49


„Dostawa sprzętu w ramach realizacji projektu pn.  ,,E-xtra kompetentni mieszkańcy Gminy Bukowina Tatrzańska”  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 3  ,,Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1  ,,Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych."

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Informacja z otwarcia ofert

3. Informacja o unieważnieniu postępowania
 

 
 
Przetarg nieograniczony
7 Listopada 2018 13:03

Usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w kwocie 3 500 000,00 zł  dla Gminy Bukowina Tatrzańska
Uwaga, w dniu 08.11.2018r. dodano odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Uwaga, w dniu 14.11.2018 dodano odpowiedzi na pytania Wykonawcy - II
Uwaga, w dniu 14.11.2018 dodano odpowiedzi na pytania Wykonawcy - III
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
3.Odpowiedzi na pytania wykonawcy - II
4. Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - III
5. Informacja z otwarcia ofert
6. Ogłoszenie o wyniku
 
 
Przetarg nieograniczony
5 Listopada 2018 16:06

Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w sezonach 2018/2019  i 2019/2020  - V
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Informacja z otwarcia ofert
3. Ogłoszenie o wyniku w zakresie zadań częściowych nr:  6, 12, 15, 16, 19
4. Ogłoszenie o wyniku w zakresie zadań częściowych nr 13, 17
 
 
Przetarg nieograniczony
5 Listopada 2018 14:22

Dostawa sprzętu w ramach realizacji projektu pn.  ,,E-xtra kompetentni mieszkańcy Gminy Bukowina Tatrzańska”  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr3 ,,Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1  ,,Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Uwaga, w dniu 07.11.2018r. dodano odpowiedź na pytanie Wykonawcy  oraz zmodyfikowano treść SIWZ
Uwaga, w dniu 07.11.2018 dodano odpowiedzi na pytanie Wykonawcy - zestaw II
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy oraz modyfikacja treści SIWZ
3. Odpowiedź na pytania Wykonawcy - zestaw II
4. Unieważnienie postępowania
 
 
Przetarg nieograniczony
26 Października 2018 08:58

„Dostawa sprzętu w ramach realizacji projektu pn. ,,E-xtra kompetentni mieszkańcy Gminy Bukowina Tatrzańska” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 3 ,,Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 ,,Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Unieważnienie postępowania
 

 
 
Przetarg nieograniczony
23 Października 2018 13:28

Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w sezonach 2018/2019 i 2019/2020-IV
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3 Informacja z otwarcia ofert
 4. Ogłoszeni o wyniku w zakresie zadań częściowych nr 3 i 4
5. Unieważnienie postępowania w zakresie zadań częściowych nr 6, 12, 13, 15, 16, 17, 19
 
 
Przetarg nieograniczony
10 Października 2018 12:42

Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w sezonach 2018/2019 i 2019/2020  - III

UWAGA. W dniu 11.10.2018r. zmodyfikowano treść SIWZ. Dodano zad. częściowe nr 3 i 12 oraz przedłużono termin składania ofert
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Modyfikacja treści SIWZ
3. Informacja z otwarcia ofert
4. Unieważnienie postępowania w zakresie zadań częściowych nr: 3, 4, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19.
5. Ogłoszenie o wyniku postępowania w zakresie zad. częściowych nr 1,2
 
 
Przetarg nieograniczony
8 Października 2018 13:58

Usuwanie wyrobów azbestowych z gospodarstw domowych  w Gminie Bukowna Tatrzańska, w ramach działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Informacja z otwarcia ofert
3. Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
 
Przetarg nieograniczony
1 Października 2018 15:03

 
 
Przetarg nieograniczony
19 Września 2018 13:44

 
 
Ogłoszenie o wyniku
11 Września 2018 08:29

Remont drogi gminnej nr K 420035, ul. Gołowa w m. Bukowina Tatrzańska, na odcinku 159 m.
 
 
Archiwum
Pierwszy «« (1-15)(16-30)(31-45)(46-60)(61-75) »» Ostatni
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Sołtysi

Szkoły

Przetargi

Zapytania ofertowe

Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr placówek publicznych

Rejestr placówek niepublicznych

Gminne Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI