BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Przetargi    

Przetarg nieograniczony
10 Czerwca 2019 16:57

Dostawa i montaż wyposażenia szatni dla siłowni w Gminnym Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej - ETAP IV
Uwaga. W dniu 13.06.2019r. dodano "Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ" oraz zmodyfikowano treść SIWZ

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ.
3. Informacja z otwarcia ofert
4. Informacja o unieważnieniu postępowania
 
 
Przetarg nieograniczony
30 Maja 2019 14:35

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Leśnicy na cele ośrodka   zdrowia   i   punktu    aptecznego   wraz   z   przebudową   ciągów   komunikacyjnych w zakresie dojść, dojazdów i miejsc postojowych oraz infrastrukturą techniczną, tj. przyłączem wodociągowym do projektowanego hydrantu naziemnego; na działkach ewid.: 2797/18, 2719/19, 2797/14 w Leśnicy
Uwaga. W dniu 10.06.2019r. zmodyfikowano treść SIWZ - dodano zmodyfikowany przedmiar robót.
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Modyfikacja treści SIWZ
3. Zmodyfikowany przedmiar robót
4. Informacja z otwarcia ofert
5. Ogłoszenie o wyniku
6. Informacja o unieważnieniu postępowania
 
 
Przetarg nieograniczony
27 Maja 2019 16:54

Dostawa i montaż wyposażenia szatni dla siłowni w Gminnym Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej - ETAP IV

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Unieważnienie postepowania
 
 
Przetarg nieograniczony
23 Maja 2019 10:57

Przebudowa i remont drogi gminnej „ul. Wierch Spiski” nr K420039 w miejscowości Bukowina Tatrzańska w km 0+000 – 0+660,  wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 960

Uwaga. W dniu 03.06.2019r. zmodyfikowano treść SIWZ - dodano przedmiar robót na "Przebudowę drogi gminnej K420039 Spiski Wierch w granicach istniejącego pasa drogowego na odc. 0+013,50 – 0+663,60 w m. Bukowina Tatrzańska".

Uwaga. W dniu 04.06.2019r, zmodyfikowano treść SIWZ - zmodyfikowano załącznik nr 5 do SIWZ, tj. "Projekt umowy".
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Modyfikacja treści SIWZ
3. Modyfikacja treści SIWZ - modyfikacja projektu umowy
4. Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ, tj. "Projekt umowy"
5. Informacja z otwarcia ofert.
6. Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
 
Przetarg nieograniczony
16 Maja 2019 13:21

Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz budynków gminnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
Uwaga. W dniu 21.05.2019r. dodano "Wyjaśnienia treści SIWZ"
Uwaga. W dniu 22.05.2019r. dodano "Wyjaśnienia do treści SIWZ" oraz zmodyfikowano treść Siwz (Załącznik nr 3 - Kalkulacja szczegółowa ceny)
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Wyjaśnienie treści SIWZ (pytania i odpowiedzi)
3. Wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ
4. Informacja z otwarcia ofert
5. Ogłoszenie o wyniku
 
 
Przetarg nieograniczony
16 Maja 2019 12:37

Obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych  i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Informacja z otwarcia ofert
3. Ogłoszenie o wyniku
 
 
Przetarg nieograniczony
16 Maja 2019 10:05


Dostawa pomocy dydaktycznych  w ramach Projektu  „ Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Bukowina Tatrzańska”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem do realizacji zajęć dydaktycznych w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnej Górze, Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Górze, Szkole Podstawowej nr 1 w Rzepiskach i Przedszkolu Samorządowym w Jurgowie.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Informacja z otwarcia ofert

3. Ogłoszenie o wyniku postępowania

 
 

 
 
Przetarg nieograniczony
15 Maja 2019 15:32

Wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowina Tatrzańska
Uwaga, w dniu 27.05.2019r. dodano "Wyjaśnienia do treści SIWZ"
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Wyjaśnienia do treści SIWZ
3. Informacja z otwarcia ofert
4. Ogłoszenie o wyniku - zadanie częściowe nr 1
5. Ogłoszenie o wyniku - zad. nr 2, 3


 
 
Przetarg nieograniczony
16 Kwietnia 2019 14:29

Dostawa sprzętu informatycznego z osprzętem, oprogramowaniem i montażem  w ramach Projektu  "Rozwój edukacji przedszkolnej  w Gminie Bukowina Tatrzańska”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem do realizacji zajęć dydaktycznych w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnej Górze, Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Górze, Szkole Podstawowej nr 1 w Rzepiskach i Przedszkolu Samorządowym w Jurgowie.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Informacja z otwarcia ofert

3. Ogłoszenie o wyniku

 
 
Przetarg nieograniczony
25 Marca 2019 15:28

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Informacja z otwarcia ofert
3. Ogłoszenie o wyniku
 
 
Przetarg nieograniczony
20 Marca 2019 16:04

Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Nadwodnia 38,
na działkach ewid. nr 5834/2, 6395/2 w Czarnej Górze

UWAGA: w dniu 25.03.2019 r. zmodyfikowano treść SIWZ i dodano załącznik 1.A.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3. Modyfikacja treści SIWZ
4. Informacja z otwarcia ofert
5. Informacja o unieważnieniu postępowania
 
 
Przetarg nieograniczony
6 Marca 2019 16:23

Wykonanie, dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia dla Gminnego Centrum Rekreacji Sportowej w Białce Tatrzańskiej – ETAP III

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Informacja z otwarcia ofert
3. Ogłoszenie o wyniku
 
 
Przetarg nieograniczony
11 Lutego 2019 15:08

Dostawa i montaż wyposażenia sanitarnego dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy Zespole Szkół w Białce Tatrzańskiej – ETAP II
Uwaga: w dniu 18.02.2019 dodano wyjaśnienia w treści SIWZ.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Wyjaśnienie treści SIWZ
3. Informacja z otwarcia ofert
4. Ogłoszenie o wyniku
 
 
Plan zamówień publicznych na 2019 r.
18 Stycznia 2019 15:43

 
 
Przetarg nieograniczony
16 Stycznia 2019 15:04

„Budowa wentylacji mechanicznej w budynku szkoły w Białce Tatrzańskiej zlokalizowanej na działkach ewid.: nr 2980/6 i 2980/8 w Białce Tatrzańskiej”.
1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Informacja z otwarcia ofert
3. Ogłoszenie o wyniku
 
 
Archiwum
Pierwszy «« (1-15)(16-30)(31-45)(46-60)(61-75) »» Ostatni
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Sołtysi

Szkoły

Przetargi

Zapytania ofertowe

Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr placówek publicznych

Rejestr placówek niepublicznych

Gminne Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI